Het wel en wee van Meester Daan in September 2011

Als dat geen pakkende titel is! Meester Daan staat nu voor zijn eigen klas. Althans, in opleiding, sta ik dus twee dagen voor de bovenbouw. Een heerlijke, veilige groep met al zijn/haar dingetjes.

Opvallend is de veiligheid van deze groep. Hier kunnen de kinderen zeggen wat ze willen er wordt niet heel raar op gereageerd. Er is respect! Geweldig! Een groep kinderen die met elkaar omgaan zoals het hoort. Klinkt utopisch maar is het werk van de basisschool waar ik nu sta. Een school waar goed wordt nagedacht over wat goed onderwijs is en wat een goede school zijn nu betekent. Ik ga er met groot plezier heen.

Onlangs ook een oudergesprek gehad. Was iets nieuws om er zo bij betrokken te zijn en het mooie was dat ik na afloop energie heb gekregen van het gesprek. “De schouders er onder, we gaan er voor” gevoel. Dat is wel bijzonder, ik kende dat niet zo. Ook de vakken die ik nu geef naast de taal, spelling en rekenlessen zijn leuk. Ik bespreek huiswerk met de leerlingen dat ze via de methode Blitz maken. Goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Ik heb het weer over echt schrijven en besteed ook daar een mooie les per week aan. En ik wil nog zoveel meer!

Hoe gaat het verder met Meester Daan? Hij is nu een volledig vierde jaars PABO student. Hij heeft ook het derde jaar voldoende afgerond en is druk met alle verslagen die er mogen komen, zoals:

  • Comaat, construeren op maat van Rekenonderwijs en Taalonderwijs;
  • Specialisatie oudere kind;
  • Specialisatie Vernieuwingsonderwijs;
  • Specialisatie Wereldoriëntatie;

Al met al weer een paar bomen aan papier. Dus niet het bijltje er bij neergooien maar een goede boom vinden om papier uit te halen.

En ondertussen maak ik in Prezi een fraaie presentatie over NieuwsBegrip. Want ook de ouderavond moet gevuld zijn met informatie waar actief mee kan worden gewerkt, toch. Ik zit niet graag anderhalf uur naar een saaie monoloog van een leerkracht te luisteren over hoe leuk mijn kind het heeft op school en wat ze allemaal tot op de minuut doen. Ik zeg liever gewoon “Dit is een onderdeel en probeer het zelf eens. Kijk eens hoe je kind leert hier” Dat is wat mij aanspreekt en ik denk dat ouders dat ook aanspreekt als ze langs komen.

Nu weer verder met de dingen die mogen gebeuren. tot volgende maand.

Meester Daan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑